Història

El Centre Catòlic de l’Hospitalet, ja des de la seva fundació, ha desenvolupat un paper destacat en la vida social i cultural de la ciutat.

El CENTRE CATÒLIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT fou fundat el 24 de juliol de 1904.

El senyor Santiago Oliveras i Prats, seminarista, i el senyor Lluís Panyella i Pena, pagès, en foren els principals promotors, amb el vist-i-plau del Bisbat de Barcelona.

Durant vint-i-dos anys, desenvolupà les seves activitats —entre les quals cal destacar la direcció, des de l’any 1908, de l’Escola Parroquial— en el local situat al carrer de l’Església, número 30, de la ciutat de l’Hospitalet.

Un cop urbanitzada la Rambla de Just Oliveras, via que es dedicà al pare del Reverend Santiago Oliveras, sorgí d’ell la idea d’un nou local per al Centre Catòlic, ja que l’ocupat fins llavors esdevenia insuficient pel creixement que havia experimentat l’entitat. Gràcies a la generositat del Rev Santiago Oliveras i amb l’aportació del propi patrimoni, adquirit per herència, es construí l’actual seu de l’entitat a la Rambla de Just Oliveras.

obra de teatre centre catolic hospitalet

La inauguració del nou edifici el 20 de novembre de l'any 1926 va ésser tot un esdeveniment.

Per fi el Centre Catòlic de l’Hospitalet tenia locals propis suficients per a la important activitat que portava a terme. S’acomplia el somni dels seus fundadors. La seva tasca de caràcter cultural, únicament fou interrompuda entre el 5 d’abril de 1939 i el 19 de març de 1942 en que l’edifici féu d’església parroquial.

L’any 1950 el Rev Santiago Oliveras féu una venda simbòlica dels locals al Bisbat de Barcelona, que va cedir-ne l’ús per a les activitats del Centre Catòlic i les Escoles Parroquials a través de la Parròquia de Santa Eulàlia de Mérida. Així consta en una disposició de l’Arquebisbat de Barcelona signada el 25 d’octubre de 1973, l’últim acord de cessió d’ús dels locals que configuren la seu social de l’entitat, firmat per l’Arquebisbat de Barcelona, el Centre Catòlic de l’Hospitalet de Llobregat i la Fundació d’Escoles Parroquials.

escola parroquial sagrat cor
El Centre Catòlic de l’Hospitalet, ja des de la seva fundació, ha desenvolupat un paper destacat en la vida social i cultural de la ciutat. Cal fer notar la important tasca de recuperació i potenciació de la cultura tradicional catalana. Així, les primeres ballades de sardanes amb música de piano donen pas l’any 1933 a la creació de la secció Foment de la Sardana i a l’Esbart Dansaire, així com la creació d’una coral.

El teatre

En un altre terreny d’activitats cal mencionar la tradició teatral que el Centre Catòlic ha desenvolupat des de la seva fundació. Aquesta afició pel teatre té moments destacats amb l’activitat del grup Margarida Xirgu del Quadre Escènic, i les representacions dels Pastorets, que han esdevingut tradicionals i úniques a tota la ciutat, amb representacions de diverses versions que es remunten al 1906. Durant anys el Teatre Centre Catòlic ha acollit la programació de teatre estable de l’Hospitalet i ha estat la seu de la primera companyia professional de la ciutat, el grup de teatre avantguardista: Grup d’Acció Teatral (GAT).

El básquet

Centre Catolic de L'Hospitalet: secció bàsquet

En el terreny de la promoció i la pràctica esportiva destaquem la introducció del bàsquet a finals de l’any 1928 per part de Mn. Josep M. Feliu. El Centre Catòlic va esdevenir l’equip pioner d’aquest esport a L’Hospitalet i arribà a ésser un dels primers equips nacionals.