Transparència

Transparència és el portal on el Centre Catòlic de L’Hospitalet de Llobregat difon les dades relatives a conjunt de la seva activitat, la gestió del seu pressupost i les dades més rellevants de l'entitat. Els continguts als quals es fan referència són sotmesos, com la mateixa web corporativa (www.centrecatoliclh.cat), a un procés permanent d'actualització.

Organigrama

President: Eduard Arrieta Aymemí

Vicepresident Bàsquet: Toni Llamas Asensi

Vicepresidenta Teatre: Mariona Montes Vila

Secretària: Anna Llauradó Valbuena

Tresorer: Oriol Nogueras Colomina

Vocal: Dolors Mateu García

Vocal: Martín Mula García

Vocal: Mireia Gómez Parra

Vocal: Antoni Gràcia Juanpere

Vocal: Joan Trias i Navarro

Documentació Entitat

Memòries

Assemblea de Socis

Ajusts rebuts a l’any 2022

logotip Ajuntament L'Hospitalet

Departament d’esports

45.000 €

logotip Ajuntament L'Hospitalet

Departament de Cultura

4.575 €

Consell Català de l'Esport

8.000 €

Protocol per a la prevenció, detecció i actuació en casos d'assetajement, abús i/o agressió sexual infantil i juvenil al CentreCatòlic de L'Hospitalet

Decàleg de les bones families de l'esportista